sociala medier och hur de kan äta upp oss - diskussionsinlägg

Var eviga dag är vi omslutna i dess armar. Vi hör människor tjata om det, diskutera och skriva texter om det. Vi hör skrämselpropaganda, men ändå följer vi blint ljuset av skärmarna. Pressen att leva upp till idealen kan leda till oerhört mycket negativt, men de sociala medierna kan även leda till positiva konsekvenser. 
 
 →Internet, sociala medier och dess påverkan på oss som individer. 
Låt mig höra dina ord och tankar om detta. Vad har du för bild av sociala medier och internet i stort? På vilket sätt kan användandet av olika sociala medier bryta ned oss? Känner du press på dig själv gällande vad du lägger ut på de sociala nätverken? Hur påverkas du av det du ser andra lägga ut? 
 
OBS! din kommentar kan komma att användas i mitt skolarbete som undersökningsmaterial, därav förstärkning i diskussion. Dina ord kommer självklart presenteras som anonyma isåfall. Om du känner att du vill skriva enbart till mig så går det också jättebra, skicka då till min mail: jenniejacobs@hotmail.se. 
Svara/fortsätt gärna på andras kommentarer, men var snäll (såklart). 
 
TACK
diskussion | |
#1 - - Anonym:

Jag tror att det är väldigt olika uppfattningar för olika människor. När jag diskuterat detta med andra så har det varit nån som bara tyckt att det påverkat negativt när man exempelvis skrollar igenom instagram och ser vänners uppdateringar om att de är med varandra. om att jämt o ständigt veta vad alla gör genom mystory osv. detta håller jag med om men jag tror att det beror på vilken sorts inställning man har till de olika socialamedierna. deras syfte är ju att människor ska kunna dela med sig om vad de gör och visa det för andra. och det får man ju vara beredd på när man går med i sociala medier för annars är inte det något för dig. men samtidigt kan det ju vara svårt att stå emot grupptrycket från att ha och använda sig av sociala medier då de har en så stor del av våra liv i dagens samhälle.

#2 - - Ingela:

Min känsla, som vuxen, är att sociala medier tar för mycket energi från, framför allt ungdomar. Unga vet inte längre hur man trycker på "av"-knappen, de vet inte innebörden av att inte vara uppkopplad, ens VARFÖR man skulle vilja vara det. Så mycket kan missas och man förlorar dessutom plats att synas och att vara något. Det här är något vuxenvärlden inte alls förstår. Vi tycker att synas och vara, det är något som sker i samspråk med andra; sociala medier är för oss något extra litet roligt där man kan titta på varandras semesterbilder och ha skaplig koll på gamla klasskompisar. Vuxna och unga pratar definitivt inte samma språk här.

Vi borde förstå er, för att också kunna stötta er där. Ni skulle också må bra av att släppa kontrollen över den delen av livet, åtminstone då och då. Att verkligen vara FRI. Fri från tryck, dåligt samvete, från otillräcklighetskänsla, fri från skit från andra. Livet är inte där. Livet levs tillsammans där man är. Sociala medier är till mångt och mycket FEJK, där människor lägger upp sina FASADER. Jag tycker det är viktigt att komma ihåg det.

För dem som utsätts för kränkningar och mobbning kan sociala medier vara ytterligare en plats där detta kan äga rum. Dit har inte skolan eller vuxna inträde och kan heller inte vara med och styra upp, till skillnad om det istället äger rum på "plats", så att säga. Sociala medier är också fantastiska på många sätt -de för människor, tankar och rörelser samman på ett sätt som tidigare varit helt otänkbart, men jag tycker nog att alla borde ha lite utbildning och etik-tänk som obligatoriskt ämne i skolan. Kanske kanske skulle det hjälpa. Där man kan vara anonym verkar folk plocka fram sina allra mörkaste och gräsligaste sidor. Det är ett mysterium som borde diskuteras mycket och ofta i skolorna.

#3 - - Anonym:

Jag är själv 18 år och spenderar mycket tid på sociala medier. Det kan ge både bra och sämre inverkan på våra liv, men för det mesta är det nog tyvärr dåligt för oss. Dels på grund av all tid i vardagen jag annars kunde lägga på plugg,sömn och sysslor, vilket annars skapar mer stress när jag måste göra detta på mindre tid än om jag inte hade Facebook/instagram. Dessutom skapar det stress och ångest när jag ser all perfektion och förskönad sanning på inspo och fitspo som cirkulerar, alla perfekta kroppar och all nyttig mat JÄMT ger sämre självkänsla. Dessutom gör det att fler unga råkar illa ut genom nätmobbning o dylikt då internet ger det anonyma "skyddet" för mobbarna. Men det finns också bra sidor av myntet, dels ger det informationsflöde snabbt, kunskap och nyheter sprids, man kan bli inspirerad av andra på bilder o dylikt, få tips, hålla kontakten med vänner och kunna kommunicera snabbt. Det är enkelt att börja prata med främlingar och på så vis lära känna nya människor. Men det sistnämnda tycker jag är trist, dessa sociala medier försämrar vår sociala kompetens och förmågan att vara trevlig mot människor. Att allt mer sällan prata i verkligheten i nya sammanhang ger ingen personlighetsutveckling och jag har läst forskning som visar att vårt sociala samspel försämras då vi använder oss av medierna allt för mycket. Allt fler barn, utan att ha ett BEHOV av att ringa eller smsa har sociala medier och telefoner vilket ju försämrar deras fantasi (kunna hitta på saker att göra), ger dem mindre kunskap (spela spel ger ej lika mycket som att prata,läsa böcker, leka, träna samarbete) och de blir understimulerade. Jag tror att detta i sin tur leder till mobbing och trakasserier då kunskapsnivån minskar. Den nivån minskar även i skolorna eftersom ungdomar har mobilerna med sig, och forskning visar att bara genom att höra vibrationen (utan att ens titta eller svara) så störs koncentrationen så pass mycket att hjärnan inte kan ta in mer information just då och en stund därefter. Om man dessutom svarar och läser meddelanden eller kollar Facebook under lektionerna regelbundet kan det ur ett långsiktigt perspektiv ge sämre skolresultat för en hel generation vilket ju påverkar hela samhället....OSV kan hålla på hur länge som helst haha

Upp